Barne/tweens-arbeider

TLF: 960 46 171 marianne@vagsbygdmisjonskirke.no

Administrasjonsmedarbeider

TLF : 97 01 94 41 ase@vagsbygdmisjonskirke.no

Ungdomspastor

TLF: 45295704 markus@vagsbygdmisjonskirke.no  

TLF: 971 90 128 jens.kare@vagsbygdmisjonskirke.no