Medlemsopptakelse i Vågsbygd misjonskirke

 

Hva innebærer det egentlig å bli medlem i Vågsbygd misjonskirke?

 

 • Alle som vil ta imot og tro på Jesus som sin Herre og frelser blir automatisk del av den kristne, universelle menighet.
 • Men det naturlige er at dette universelle medlemskapet gis et lokalt utrykk. Det naturlige er å gi seg til et lokalt kristent fellesskap der man bor. Hvordan gir man seg til fellesskapet? Hos oss betyr det å komme regelmessig på gudstjeneste, gi seg til en cellegruppe og tjene i menigheten med sine gaver og talenter, og investere av sine penger i menighetens arbeid. Når man gjør dette så er man i bibelsk forstand medlem.
 • Da kan man tydeliggjøre dette ved også å bli formelt medlem i lokal menigheten Vågsbygd misjonskirke. Den store forskjellen da blir at man også gis reell innflytelse på menighetens vei videre. Alle medlemmer har stemme- og talerett på menighetsmøter, og er derfor med å avgjøre viktige spørsmål som bruk av penger, ansettelser, lokaler, hva vi skal legge vekt på i menigheten, osv.
 • Dersom man ønsker det kan man også bli medlem i Trossamfunnet Misjonskirken Norge, og da vil også vår menighet få statsstøtte for ditt/dine barns medlemskap.
 • Hvordan bli medlem?
   • Være med på en «Bli kjent med menigheten» kveld (medlemskurs).
   • Bli presentert som nytt medlem på en gudstjeneste (frivillig).