“Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja har overflod til all god gjerning”
2.Kor 9,7-8

 

 

 

Gvertjeneste:

Som frivillig organisasjon er også vår menighet avhengig av økonomiske gaver for å drive menigheten. Men hovedmotivasjonen for å gi er ikke at det er behov for penger. Nei, vi gir først og fremst fordi Gud har gitt til oss først. Han har gitt oss livet, jorda vår, alle ressursene som vi nyter godt av hver dag, menneskene rundt oss, og han har fremfor alt gitt oss sin Sønn Jesus silk at vi kunne bli hans barn og bli arvinger til alle Hans ressurser. Når vi gir av våre penger til menigheten og Guds rike forøvrig, så er det et utrykk for vår takk til Ham for alt han har gitt oss først.

 

Ved å gi penger til Vågsbygd misjonskirke er du med å investere i følgende:

  • En lokal menighet for alle generasjoner med særlig vekt på barne-, tweens- og ungdomsarbeid.
  • Misjonsarbeid i  Romania  Sør og Uganda, og lokale utsendinger på  Papua New Guinea og i Asia. Vi har egne kollekter og aksjoner som vi gir direkte videre til misjon utenfor Norges grenser.
  • Menighetsplanting i Norge; hvert år ønsker viå sette av penger til å støtte nye menighetsplantinger i Norge.

Autogiro

 

 

23903

Les mer om vipps her: https://www.vipps.no/