Vågsbygd Misjonsmenighet
Vågsbygd Misjonsmenighet
Jens Kåre Lindal - Jesus er nærværende alle dager, gjennom den hellige ånd.
/