Annen hver søndag kl.11 samles mellom 50-70 barn til søndagsskolesamling på Torkelsmyra skole! Alle barn og voksne er sammen de første 25 min på gudstjenesten hvor vi bl.a synger, deler nattverd, har dåp/barnevelsignelse ol. Når det er tid for søndagsskole, ropes barnas gule venn LEO Løve inn! I skattkista får vi ofte et lite hint om hva temaet til dagens søndagsskolesamling er. Når kjenningsmelodien spilles, følger LEO Løve barna ut til sine grupper.

Gruppeinndeling på søndagsskolen:

– GUL GRUPPE:                 Barnehagealder (Ifølge med en voksen om nødvendig)

– GRØNN GRUPPE:          1-4kl

– TWEENS :                5.-7kl  

– De minste barna kan leke sammen foreldre i foajeen.

Søndagsskole-lederne inspirerer barna i sine grupper med tilpassede sanger, kreative formidlinger av bibelfortellinger (med bl.a drama, film, dukketeater ol.), dagsaktuelle fortellinger og Guds-opplevelser fra eget liv. I tillegg til formidlingsdelen har gruppene ulike aktiviteter. Noen ganger er vi ute og finner på gøye aktiviteter og andre ganger er vi inne. Da kan barna bl.a tegne, klippe, lime, perle og lage fine, morsomme ting som de får med hjem. Bordtennisbordet og fotballspillet er godt brukt av de eldste når årstidene begrenser fotball, skating/sparkesykkel ute. Etter ca.60 min møtes barn og voksne igjen til kirkekaffe.

Søndagsskolekontingenten er på kr.100 i året.  Kontingentinnbetalingene utløser Frifondsmidler som igjen bidrar til at vi kan kjøpe inn ting til de ulike aktivitetene. Kontingente betales på Vipps# 543734, velg kategori Søndagsskole.

Vi ønsker at alle barna som kommer på søndagsskolen skal oppleve et trygt og sosialt fellesskap. I tillegg til at de skal få erfare og lære om det gode budskap at Gud elsker hvert menneske!