Vi feirer gudstjeneste annenhver søndag kl 11 på Torkelsmyra skole. Vi har også søndagsskole samtidig. Alle er velkommen!
Gudstjenesten er lagt opp for å favne alle aldersgrupper. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å komme på gudstjeneste – og vi tror den uformelle stilen gjør at folk senker skuldrene og føler seg hjemme. Og hva er så avslappet? Jo, en kopp kaffe eller te underveis i gudstjenesten, mange generasjoner samlet, rom for vitnesbyrd og forbønn.

Les mer

 

En gang måneden arrangeres påfyll i samarbeid med Vågsbygd Frikirke.

 

Vi har grupper, jente- og guttegrupper, samt en gruppe for både jenter og gutter, som møtes annenhver torsdag i hjemmet til en av de som er i gruppa. I kalenderen kan du se når neste cellekveld er.

 

En gang i mnd arrangerer vi felles ut på tur.