Vi har grupper, jente- og guttegrupper (dame- og mannegrupper), som møtes annenhver torsdag i hjemmet til en av de som er i gruppa. I kalenderen kan du se når neste cellegruppekveld er.

Livsnære grupper har vi som overskrift på cellegruppene. Vi ønsker grupper av mennesker som bryr seg om hverandre, og som sammen har et ønske om å bli mer lik Jesus. En kveld med cellegruppa består av sosialt fellesskap, bønn og forbønn. Vi deler fra Bibelen og fra livet.

Vi har et sterkt ønske om at nye mennesker skal bli med i cellegruppene. Etter hvert som hver enkel cellegruppe vokser, deler vi gruppa slik at flere livsnære grupper dannes. Ønsker du å bli med i en cellegruppe, eller vite mer om gruppene, så ta kontakt med enten Karin Tollisen (mobil 901 32 544) eller Jens Kåre Lindal (mobil 971 90 128).

cellegruppe