Vi går tilbake til januar 2004, da Karianne og Jens Kåre Lindal startet den første lokale cellegruppa i Vågsbygd. Jens Kåre var da ansatt i Salem Misjonsmenighet i 100 % som pastor, men Jens Kåre og Karianne hadde allerede da et sterkt engasjement og en gryende visjon for bydelen de bodde i.

Våren 2005 ble visjonen om å plante en menighet i Vågsbygd delt med lederskapet i Salem, og den falt i god jord. Menigheten sendte Karianne og Jens Kåre på menighetsplanterskole samme høst, og i januar 2006 ble teamet som skulle lede arbeidet med plantingen etablert. Dette bestod av Laila og Erlend Løwe, Siri og Espen Iversen, og Karianne og Jens Kåre Lindal.

Cellegruppa var starten, senere har det blitt flere cellegrupper, og våren 2006 var første sesong med babysang-kurs i Vågsbygd Bedehus. På Møvig skole holdt vi første gudstjenesten 3. september 2006, siden har gudstjenestefrekvensen økt fra hver 4. uke i 2006 til annenhver uke i 2008.

I 2007 begynte vi med frilufts gruppe og kor/dans annenhver tirsdag, og 28 mai 2009 ble menigheten offisielt stiftet som Vågsbygd Misjonsmenighet. I mai 2010 ble menigheten også tatt opp i Misjonsforbundet som en selvstendig misjonsmenighet.

Menigheten har hatt en jevn og god vekst de siste årene og ved årsskifte 2013/2014  bestod menigheten av  111 voksne og 102 barn som medlemmer, hvorav 148 personer også var medlemmer i trossamfunnet. Menigheten har flere utsendinger i misjon i utlandet og har fra høsten 2011 har menigheten jobbet med ett plantingsprosjekt på Flekkerøya. Siri og Espen Iversen leder en oppstarts gruppe som har som oppgave å etablere Flekkerøy Misjonsmenighet. (les mer om dette under menighetsplanting)