Hva innebærer medlemskap i Vågsbygd Misjonsmenighet?

Et medlemskap i Vågsbygd Misjonsmenighet innebærer at man overfor seg selv og andre gir et tydelig signal om overgivelse til vårt fellesskap.

Det signaliserer at man mener alvor; her ønsker jeg å ta aktivt ansvar, for dette anser jeg som mitt åndelige hjem.

Rent praktisk betyr det også at du får stemmerett ved alle menighetsmøter, og er på den måten direkte involvert i å prege denne menighetens fremtid.

Går du også inn som medlem i trossamfunnet så vil menigheten få refundert kirkeskatt for deg (ca 500 kr pr medlem), hvor barn også teller som fullverdige medlemmer.

Hva skal til for å bli medlem?

Dersom du vil lese alt om dette så kan du lese paragraf 4 i statuttene. Kort fortalt så blir du medlem på følgende måte:

Vågsbygd Misjonsmenighet:

  • Du må bekjenne troen på Jesus Kristus, være kjent med menighetens visjon og verdier, og ønske å være med å dele fellesskap og ansvar.
  • Du må være over 15 år.
  • Deretter sender du søknadsskjema til lederskapet ved pastor.(jens.kare@misjonsmenighet.no)
  • Søknaden behandles på førstkommende ledermøtet, og personen som blir medlem vil så bli presentert på et offentlig møte i den nærmeste fremtid.

I trossamfunnet Misjonsforbundet:

  • Du må først sjekke at du ikke står i annet trossamfunn.(f.eks Den norske kirke) Så må du melde deg ut derfra og få utmeldingsattest som vedlegges søknaden.
  • Deretter krysser du av på søknadsskjema at søknaden også gjelder trossamfunnet, og fyller inn nødvendig personnummer.
  • Til slutt fører du på ev barn som også skal meldes inn trossamfunnet på eget skjema.

Det viktigste for oss i lederskapet er ikke å få ditt formelle medlemskap, men at du har funnet deg et hjem hos oss hvor du trives og får vokse gjennom tjeneste og ansvar.

Samtidig så kan medlemskap være en fin måte for deg å synliggjøre din overgivelse enda mer, og ikke minst bli mer delaktig i bestemmende prosesser i menigheten. Som en liten bonus vil menigheten også kunne få noe økonomisk støtte dersom du melder deg inn i trossamfunnet.

Pr 31. des 2013 har menigheten 111 voksne og 82 barn som medlemmer i den lokale menigheten, og 148 av disse er også medlemmer i trossamfunnet.

Har du andre spørsmål angående medlemskap så ta kontakt med Jens Kåre Lindal på mail eller telefon.

Velkommen til oss som medlem!

Skjema for innmelding i Vågsbygd Misjonsmenighet og/eller trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund