Vågsbygd Misjonsmenighet
Vågsbygd Misjonsmenighet
Bibelhistorie og bibelsyn - Bjørn Øyvind Fjeld
/

Kveldsmøte 6.feb 2022.